Publicatie

Publicatie datum

Behoefteraming verloskundigen 2001-2010.

Wiegers, T.A., Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Behoefteraming verloskundigen 2001-2010. Utrecht: NIVEL, 2002.
Download de PDF
Nu is er nog een fors tekort aan verloskundigen in Nederland. In 2010 kan dat opgelost zijn als er de komende vier jaar jaarlijks 222 studenten aan de opleiding verloskunde beginnen. De afgelopen twee jaar is de opleidingscapaciteit verdubbeld van 120 naar maximaal 240. Op dit moment wordt die maximumcapaciteit nog niet volledig gebruikt. Het aantal van 222 eerstejaars is de uitkomst van een van de drie toekomstscenario’s die het Nivel heeft doorgerekend om te bepalen hoeveel verloskundigen er de komende jaren moeten worden opgeleid om aan de vraag naar verloskundigen in 2010 te kunnen voldoen.
Volgens het minimum-scenario zijn 103 eerstejaars verloskunde al voldoende. Dit scenario is gebaseerd op de volgende veronderstellingen:
de demografische ontwikkelingen: het CBS verwacht in 2010 twintigduizend minder geboortes dan in 2000
normalisatie van de arbeidstijd tot een full-time werkweek van 40 uur gedurende 46 weken per jaar (dit was in 2000 ca. 52 uur)
de vraag naar 400 extra verloskundigen in ziekenhuizen
de wens van ca. 2/3 van de zelfstandig gevestigde verloskundigen om in deeltijd te werken (gemiddeld 31,4 uur)
Het tweede scenario houdt er tevens rekening mee dat voor goede verloskundige zorg meer tijd per cliënt nodig is dan nu besteed wordt. Volgens dat scenario zijn 155 eerstejaars verloskunde voldoende om aan de vraag in 2010 te voldoen.
Het derde scenario neemt ook in aanmerking dat in de nabije toekomst vrijwel alle huisartsen zullen stoppen met het verlenen van verloskundige zorg. Dit betekent dat er van 2002 t/m 2005 222 eerstejaars verloskunde nodig zullen zijn.
Dit onderzoek maakt deel uit van het grote, vijf jaar durende onderzoeksproject 'Monitor van de Verloskundige Zorgverlening' dat het Nivel uitvoert in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).