Publicatie

Publicatie datum

Bekendheid en eerste ervaringen met de Wmo2015 van mensen met een lichamelijke beperking.

Waverijn, G., Marangos, A.M. Bekendheid en eerste ervaringen met de Wmo2015 van mensen met een lichamelijke beperking. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Mensen met een beperking die behoefte hebben aan ondersteuning en/of advies, kunnen een beroep doen op de Wmo2015. De Wmo2015 is erop gericht om met een integraal ondersteuningsaanbod mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Gemeenten gaan bij een ondersteuningsaanvraag, samen met degene die ondersteuning nodig heeft, na wat deze persoon zelf kan doen, al dan niet met het eigen netwerk, en wat een gemeente kan doen, al dan niet met algemene voorzieningen. Vóór 2015 waren gemeenten onder andere al verantwoordelijk voor hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen (zoals woningaanpassingen en verhuiskostenvergoedingen), rolstoelen en (aangepast) vervoer. Gemeenten kregen met de nieuwe Wmo extra verantwoordelijkheden, zoals het organiseren van dagbesteding, begeleiding, beschermd wonen en (voor een klein deel) persoonlijke verzorging.
Is met de toename van Wmo-verantwoordelijkheden ook een verandering te zien in de bekendheid en het gebruik van ondersteuning of voorzieningen via de Wmo door zelfstandig wonende mensen met een lichamelijke beperking van 15 jaar en ouder? En welke ervaringen hebben mensen met een lichamelijke beperking met de veranderingen die op 1 januari 2015 zijn ingevoerd? (aut. ref.)