Publicatie

Publicatie datum

Beknopt jaarverslag Nederlands Huisartsen Instituut 1975.

Nederlands Huisartsen Instituut. Beknopt jaarverslag Nederlands Huisartsen Instituut 1975. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1976. 42 p. p.
Download de PDF
In 1975 werd, naast aandacht voor de gebruikelijke activiteiten, energie besteed aan het 10-jarig bestaan van het Nederlands Huisartsen Instituut (NHI.), alsmede aan een nieuwe poging tot plaatsbepaling van het !nstituut, resulterend in een beleidsplanning op middellange termijn, neergelegd in de nota 'NHI-Extra'.