Publicatie

Publicatie datum

Beleid bij psoriasis in de huisartspraktijk nu meer in overeenstemming met de

Donker, G.A., Foets, M., Spreeuwenberg, P., Werf, G.T. van der. Beleid bij psoriasis in de huisartspraktijk nu meer in overeenstemming met de. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 1998, 142(24), p. 1379-1383
Download de PDF
Doel: onderzoeken van de incidentie van psoriasis en van eventuele