Publicatie

Publicatie datum

Beperkt aantal chronisch zieken heeft problemen met zorgverzekeraar.

Calsbeek, H. Beperkt aantal chronisch zieken heeft problemen met zorgverzekeraar. www.nivel.nl: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Chronisch zieken blijken tot nu toe op beperkte schaal problemen te hebben met hun zorgverzekeraar. Zo heeft minder dan 10% problemen om de zorg die zij ontvangen vergoed te krijgen en krijgt 95% van de mensen een machtiging van de verzekeraar als zij die aanvragen. Wel vindt ruim 20% van de chronisch zieken dat ze voor te veel zorg in het basispakket zelf moeten bijbetalen, bijvoorbeeld voor hun medicijnen. Bovendien vindt bijna de helft het basispakket te ‘smal’, met name voor de fysiotherapeut en de tandarts.

Door de nieuwe Zorgverzekeringswet moeten verzekeraars meer op prijs, service en kwaliteit gaan concurreren. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) heeft voor patiënten en consumenten een meldpunt opgezet ‘Last van veranderingen in de zorg?’. Om de omvang van de gesignaleerde problemen te onderzoeken is op verzoek van de NPCF in augustus 2006 een telefonische enquête gehouden over de ervaringen met de nieuwe zorgverzekering onder een representatieve groep van ruim 500 mensen met een chronische ziekte, allen lid van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG).

Mensen met een chronische ziekte maken veel gebruik van de gezondheidszorg. Zij vormen daarmee een extra kwetsbare groep als het gaat om veranderingen in het zorgverzekeringsstelsel. Een eerdere peiling onder de leden van het NPCG (in april/mei 2006) wees uit dat ongeveer een vijfde van de mensen met een chronische ziekte of handicap is overgestapt naar een andere verzekeraar. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van de algemene bevolking.

Deze factsheet geeft inzicht in de ervaringen van mensen met een chronische ziekte met hun nieuwe zorgverzekering. Nederland telt naar schatting 1,2 miljoen zelfstandig wonende mensen met een chronische ziekte van 15 jaar of ouder.