Publicatie

Publicatie datum

Beslissen over postmortale orgaandonatie: tussen toestemming en bezwaar.

Gevers, J.K.M., Friele, R.D. Beslissen over postmortale orgaandonatie: tussen toestemming en bezwaar. Nederlands Juristenblad: 2004, 39, 2032-2037
De laatste tijd zijn er verschillende voorstellen gedaan om het huidige toestemmingssysteem voor uitname van organen na overlijden door een bezwaarsysteem te vervangen of het anderszins minder vrijblijvend te maken. Mede op basis van een vergelijking met regelgeving en ervaringen in andere Europese landen concluderen de auteurs, dat van een wijziging van het beslissysteem te veel verwacht wordt, en dat het waarschijnlijk beter is met beperkte aanpassingen van de Wet op de orgaandonatie te volstaan. (aut. ref.)