Publicatie

Publicatie datum

Bijbetaling als rekening achteraf: de actualisering van GVS-limieten en de gevolgen voor chronische patiënten.

Baanders, A.N., Rijken, M. Bijbetaling als rekening achteraf: de actualisering van GVS-limieten en de gevolgen voor chronische patiënten. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform: 2000, 135(23), p. 830-833.
Met een telefonische enquête onder 750 chronische patiënten is geïnventariseerd welke gevolgen zij ondervonden hebben van de actualisering van de GVS-limieten per 1 februari 1999. Bijna 20% van de respondenten bleek iets gemerkt te hebben van de GVS-aanpassing: zij moesten (meer) bijbetalen, kregen een ander geneesmiddel dat wel volledig vergoed werd, of ze kregen tabletten van dubbele dosering die ze moesten halveren. Ziekenfondsverzekerden werden relatief vaker met deze consequenties geconfronteerd dan anderen. (aut.ref.)