Publicatie

Publicatie datum

Bijlage bij het rapport ‘Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking'.

Bijlage bij het rapport ‘Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking'. [Utrecht]: [Nivel], 2020.
Download de PDF
Deze bijlage hoort bij:
- het rapport 'Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking).
- de publiekssamenvatting van het rapport ((https://www.nivel.nl/nl/publicatie/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking-publiekssamenvatting)

Het betreft de vragenlijst bij het 'naastenonderzoek kwaliteit van leven’ waarover in de bijbehorende publicatie wordt gerapporteerd.