Publicatie

Publicatie datum

Bijlage bij het rapport ‘Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking'.

Bijlage bij het rapport ‘Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking'. [Utrecht]: [Nivel], 2020.
Download de PDF
Deze bijlage betreft een vragenlijst ‘naastenonderzoek kwaliteit van leven’.