Publicatie

Publicatie datum

Bijlage bij jaarrapport 2017: Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017.

Boersma-van Dam, E., Weesie, Y., Hek, K. Bijlage bij jaarrapport 2017: Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Deze bijlage hoort bij het jaarrapport 'Zorg door de huisarts. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zorg-door-de-huisarts-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn-jaarcijfers-2017-en)

In de bijlage wordt de cijfermatige onderbouwing bij het rapport getoond ('tabellenboek').