Publicatie

Publicatie datum

Borstkanker.

Limburg, L.C.M., Rijken, P.M. Borstkanker. In: C.A. Baan, J.B.F. Hutten, P.M. Rijken. Afstemming in de zorg: een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Bilthoven: Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2003. 271- 300
Preventie, zowel primair (middels screening op familiaire borstkanker) als secundair (middels het Landelijk Bevolkingsonderzoek Borstkanker) speelt een belangrijke rol bij de zorg voor mensen met borstkanker. Diagnostiek en curatie en een deel van de nazorg concentreren zich in het ziekenhuis. Dit gebeurt steeds meer door middel van specifieke multidisciplinaire zorgvormen voor borstkankerpatiënten, te weten de mammapoli en het mammateam. Een mammateam kan bestaan uit specialisten afkomstig van verschillende ziekenhuizen, en zich richten op diagnostiek alleen of diagnostiek en behandeling. De mammacareverpleegkundige speelt vanuit organisatorisch oogpunt een
belangrijke coördinerende rol. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol in de opvang en begeleiding van de patiënt waarvoor zij in het ziekenhuis vaak de constante factor is. Er werden vier landelijke afstemmingsafspraken gevonden en 20-29 regionale afstemmingsafspraken afhankelijk van de methode (literatuur versus enquête). Bij de regionale/lokale afstemmingsafspraken zijn met name medisch specialisten en of het ziekenhuis, gespecialiseerde verpleegkundigen en huisartsen betrokken en in mindere mate de thuiszorg en paramedici. Afstemmingsafspraken betreffen voornamelijk, taakafbakening, deskundigheid en bekwaamheid, patiëntgerichtheid en zorginhoud. Knelpunten in de zorg voor patiënten met borstkanker zijn de verschillen tussen ziekenhuizen in diagnostiek en behandeling van patiënten met dezelfde aandoeningen door niet-protocolaire zorg en het grote aanbod van diagnostische en
behandelingsmogelijkheden, de niet-optimale aansluiting van diagnostiek en behandeling op het bevolkingsonderzoek, en onvoldoende continuïteit van informatievoorziening.