Publicatie

Publicatie datum

Branche-rapport patiënten/consumenten.

Straten, G.F.M., Janssens, A.C.J., Friele, R.D. Branche-rapport patiënten/consumenten. Utrecht: NIVEL, 1997. 129 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft kerngegevens op het terrein van het patiënten- en consumentenbeleid in de gezondheidszorg. Centraal staan de positie van de individuele patiënt/consument en de positie van patiënten/consumenten als collectief. Wat betreft de positie van individuele patiënt/consument wordt geconstateerd dat de jaren '90 gekenmerkt worden door het in werking treden van een groot aantal patiëntenwetten. De mate waarin deze wetten daadwerkelijk de positie van de individuele patiënt versterken is echter onduidelijk. Ook is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal mogelijkheden voor het indienen van klachten over de gezondheidszorg. De meerderheid van deze voorzieningen is gericht op de individuele klager. Er is sprake van een onderbenutting van de informatie uit klachten voor de feed-back op de kwaliteit van zorg als collectief. Geconstateerd wordt dat het aantal organisaties van patiënten en consumenten nog steeds toeneemt. Deze groei staat in contrast tot de beperkte structurele invloed die deze organisaties blijken te hebben op het beleid van aanbieders van zorg en verzekeraars.