Publicatie

Publicatie datum

Caring as an occupation: content and quality of working life among home helps = Zorgen als beroep: inhoud en kwaliteit van arbeid van uitvoerenden in de gezinsverzorging.

Arts, S.E.J. Caring as an occupation: content and quality of working life among home helps = Zorgen als beroep: inhoud en kwaliteit van arbeid van uitvoerenden in de gezinsverzorging. Utrecht: NIVEL, 2002.
Download de PDF
Uitvoerenden in de gezinsverzorging zijn redelijk tevreden met hun werk en voelen zich gewaardeerd door hun cliënten. Ze moeten echter vaak onder hoge tijdsdruk werken en ervaren een hoge lichamelijke en emotionele werkbelasting. Het ziekteverzuimpercentage in de gezinsverzorging is erg hoog (10%). Burnout is niet hoger dan gemiddeld onder helpenden en gewone verzorgenden, maar wel onder verzorgenden die gespecialiseerd zijn in het helpen van gezinnen met psychosociale problemen zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, een postnatale depressie, of problemen met de kinderen. Uitvoerenden die van hun werkgever de mogelijkheid krijgen om verder te leren en door te groeien in hun vak, blijken een hogere arbeidstevredenheid te hebben en een lagere kans op burnout. Aan het onderzoek werkten 474 uitvoerenden van 16 instellingen voor gezinsverzorging mee. Zij vulden een vragenlijst naar werkdrukkenmerken in. 458 uitvoerenden hielden gedurende 4 weken al hun activiteiten en de daarvoor benodigde tijd bij.