Publicatie

Publicatie datum

Chronisch hartfalen.

Lemmens, L.C., Rijken, P.M. Chronisch hartfalen. In: C.A. Baan, J.B.F. Hutten, P.M. Rijken. Afstemming in de zorg: een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Bilthoven: Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2003. 213-240
De cardioloog en de hartfalenverpleegkundige kunnen gezien worden als de centrale zorgverleners. In de thuissituatie spelen de huisarts en de thuiszorg een belangrijke rol. Er zijn recent twee landelijke afstemmingsafspraken gepubliceerd: de Multidisciplinaire richtlijn Chronisch Hartfalen en het Protocol Multidisciplinaire Voorlichting Hartfalen. Voor de regionale multidisciplinaire afstemmingsafspraken geldt dat er 22 zijn gevonden in het literatuuronderzoek en 28 in de enquête. Regionale afstemmingsafspraken worden voornamelijk gemaakt door ziekenhuis, specialist (cardioloog) en gespecialiseerd) verpleegkundige. Bij de helft van de afspraken zijn de huisarts en de thuiszorg betrokken. In de enquête worden ook andere zorgaanbieders genoemd die betrokken zijn bij de afstemmingsafspraken. Regionale
afstemmingsafspraken gaan vooral over afbakening van taken en verantwoordelijkheden, patiëntgerichtheid, kwaliteit van zorg, zorginhoud, toegankelijkheid van zorg en bekwaamheid en deskundigheid van de zorgaanbieders. Patiënten ervaren dat de voorlichting te wensen overlaat: de inhoud en de timing zijn voor verbetering vatbaar. Knelpunten in de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen liggen vooral op het vlak van patiëntgerichtheid, financiering en afstemming tussen zorgaanbieders.