Publicatie

Publicatie datum

Chronisch medicatiegebruik afbouwen.

Magnée, T., Stroo, M. Chronisch medicatiegebruik afbouwen. Tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen: 2022, 17(6), p. 37-39.
Download de PDF
Veel patiënten in de huisartsenpraktijk gebruiken antidepressiva, benzodiazepines en zware pijnstillers. Het afbouwen hiervan is soms moeilijk. In een online vragenlijstonderzoek gaven huisartsen en poh’s-ggz aan dat de poh-ggz hierbij vaker zou kunnen begeleiden. Poh’s-ggz hebben hiermee al enige ervaring, maar er is behoefte aan nascholing.

Kernpunten
- Poh’s-ggz hebben enige ervaring met afbouwbegeleiding bij antidepressiva en benzodiazepines en weinig ervaring met afbouwbegeleiding bij opioïden.
- De poh-ggz, huisarts en apotheker kunnen onderling afspraken maken over verantwoordelijkheden en taakverdeling bij afbouwbegeleiding.
- Nascholing rust poh’s-ggz toe voor het signaleren en bespreekbaar maken van chronisch medicatiegebruik en voor het bieden van afbouwbegeleiding. In nascholing moeten in elk geval kennis
over medicatie, bijwerkingen en onttrekkingsverschijnselen en motiverende gespreksvoering aan bod
komen.