Publicatie

Publicatie datum

Cliëntenraden weten wat er leeft.

Veer, A. de. Cliëntenraden weten wat er leeft. Wekker: 1999(1), 5-7
Download de PDF
Cliëntenraden blijken op landelijk niveau een goede afspiegeling van de bewoners die zij vertegenwoordigen. Althans voor wat betreft de mening die de leden hebben over de privacy voor bewoners van verpleeghuizen. Wat betreft de samenstelling vormen cliëntenraadsleden een minder goede afspiegeling. Dit blijkt uit een NIVEL-onderzoek naar de haalbaarheid van een Bewonerspanel Verpleeghuizen. (aut.ref.)