Publicatie

Publicatie datum

Cognitieve problemen bij cliënten in de ouderenzorg: een valkuil voor kwaliteitsmanagement?

Beek, S. van, Gerritsen, D., Heesbeen, I. Cognitieve problemen bij cliënten in de ouderenzorg: een valkuil voor kwaliteitsmanagement? Kwaliteit in Beeld: 2007, 17(3), p. 14-17.
Bij het in kaart brengen van het perspectief van de zorggebruiker in de ouderenzorg is het belangrijk rekening te houden met eventuele cognitieve beperkingen van cliënten omdat dit de betrouwbaarheid van de antwoorden kan beïnvloeden. Momenteel worden cliënten met cognitieve beperkingen op reguliere afdelingen vaak bij voorbaat uitgesloten van onderzoek op basis van een indicatie of diagnose. Het is echter onduidelijk of al deze cliënten onbetrouwbare antwoorden zullen geven wanneer zij worden gevraagd naar hun oordeel over de zorg of hun kwaliteit van leven. Uit de studie naar kwaliteit van leven van ActiZ en NIVEL komt naar voren dat een gedeelte van cliënten met matige tot ernstige cognitieve beperkingen op reguliere afdelingen wel degelijk betrouwbaar geïnterviewd kan worden. Voor kwaliteitsmanagement is het van belang stil te staan bij de aanwezigheid van cognitieve beperkingen bij cliënten op reguliere afdelingen. Enerzijds omdat het de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten kan beïnvloeden. Anderzijds omdat men door de uitsluiting van cliënten met cognitieve beperkingen de kans loopt dat de meest kwetsbare groepen cliënten in de ouderenzorg onzichtbaar blijven. (aut. ref.)