Publicatie

Publicatie datum

Combining paid work and family care at the end of life: experiences, support needs and the impact on health and
wellbeing.

Bijnsdorp, F.M. Combining paid work and family care at the end of life: experiences, support needs and the impact on health and wellbeing. Amsterdam: Vrije Universiteit
Download de PDF
Aanleiding
Het beroep op mantelzorgers van patiënten aan het levenseinde zal in de komende jaren toenemen door de vergrijzing van de samenleving, de druk op kostenbeheersing, tekorten in de professionele zorg en de nadruk op het zolang mogelijk thuis verzorgen van mensen in de palliatieve fase. Tegelijkertijd is het nationale beleid erop gericht om de arbeidsparticipatie te verlengen tot op latere leeftijd. Als gevolg hiervan moeten mensen langer werken, terwijl er ook van hen verwacht wordt dat zij zorg verlenen als een familielid, vriend of kennis hulp nodig heeft. Hierdoor zullen er steeds meer mensen, op een bepaald moment in hun carrière, werk moeten combineren met mantelzorgtaken. Mantelzorg en betaald werk kunnen echter met elkaar concurreren, omdat beiden een beroep doen op de beschikbare tijd. Eerder onderzoek liet zien dat het verlenen van mantelzorg een negatieve impact kan hebben op de mentale en/of fysieke gezondheid. Vooral werkende mantelzorgers van patiënten aan het levenseinde kunnen een grote impact ervaren op hun gezondheid en werk, vanwege de intensieve en complexe zorgtaken die vaak nodig zijn rondom het levenseinde.

Doel
Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in de ervaringen, ondersteuningsbehoeften, de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers die zorgen voor een naaste met een levensbedreigende ziekte in de thuissituatie en die dit combineren met betaald werk. De specifieke onderzoeksdoelen zijn: (1) inzicht geven in de ervaringen en ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die zorgen voor een naaste aan het levenseinde; (2) inzicht geven in de bevorderende en belemmerende factoren bij de combinatie van betaald werk en mantelzorg aan het levenseinde, en de strategieën die mantelzorgers hanteren om werk en zorgtaken te combineren; en (3) in kaart brengen of en hoe de combinatie van betaald werk en mantelzorg de gezondheid en het welzijn van mantelzorgers beïnvloedt over de tijd, en welke factoren in betaald werk en mantelzorg
samenhangen met veranderingen in gezondheid en welzijn.