Publicatie

Publicatie datum

Competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen: een onderzoek op basis van papieren patiënten.

Foets, M., Schellevis, F.G., Dijk, L. van. Competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen: een onderzoek op basis van papieren patiënten. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg: 1994, 72(1), p. 32-37.
Download de PDF
Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen. Hierbij wordt de voorschrijfcompetentie bestudeerd in samanhang met huisarts- en praktijkkenmerken. Deze competentie reflecteert de farmacologische juistheid, de dosering en de duur van het voorsgeschreven medicament. Onderzocht zijn 157 huisartsen en hun recepten bij 6 papieren patiënten (N=459). De voorschrijfcompetentie, gemeten aan de hand van de door de onderzoekers gestelde criteria, blijkt vrij goed te zijn. De verschillen tussen de huisartsen zijn niet erg groot. De competente huisarts kenmerkt zich tegenover de minder competente huisarts als iemand die: a) een negatievere houding heeft ten aanzien van symptoomgericht voorschrijven; b) de vakbladen Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Huisarts en Wetenschap en Het Geneesmiddelenbulletin vaker leest; c) jonger is; d) minder snel placebo's voorschrijft. Bij interpretatie van de gegevens moet rekening gehouden worden met het feit dat niet het werkelijke maar het intentionele gedrag van de arts gemeten is. (aut. ref.)