Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 1979.

Nederlands Huisartsen Instituut. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 1979. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1980. 123 p.
Download de PDF
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations Nederland is een informatiesysteem waarvan de basis ligt in de huisartspraktijk. Een landelijk netwerk van huisartspraktijken bestrijkt, met de in deze praktijk ingeschreven patiënten, ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking. Door de deelnemende huisartsen, de Peilstationartsen, worden wekelijks gegevens vastgelegd en aangeleverd met betrekking tot bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartspraktijk.