Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 1993.

Bartelds, A.I.M. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 1993. Utrecht: NIVEL, 1994. 142 p.
Download de PDF
Het jaarverslag 1993 van de CRM-Peilstations bevat een beschrijving van de methodiek van deze sinds 1970 bestaande registratie en de uitkomsten voor het jaar 1993. Gegevens zijn verzameld over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door de huisarts, de door huisartsen aangevraagde mammografieën, de bij vrouwen en mannen uitgevoerde sterilisaties, het voorkomen van acute myocardinfarcten, de incidentie van diabetes mellitus in de huisartspraktijk, de suïcides en suicïdepogingen die ter kennis komen van de huisarts, het vermoeden van het optreden van bijwerkingen van cosmetica, het aantal patiënten welke door een bij of een wesp gestoken zijn, het voorkomen van Pelvic Inflammatory Disease bij vrouwen, het voorkomen van urethritis bij mannen, het aantal consulten bij de huisarts waarin AIDS ter sprake komt en de incidentie van acute gastro-enteritis. Nieuwe gevallen van lymedisease zijn vermeld. Het aantal verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt sinds 1976 geregistreerd.