Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 1995.

Bartelds, A.I.M. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 1995. Utrecht: NIVEL, 1996. 142 p.
Download de PDF
In 1995 hielden 65 huisartsen in 44 peilstations verspreid over Nederland, van een aantal klachten, ziekten en gebeurtenissen bij hoe vaak zij daarmee in hun praktijk worden geconfronteerd. Deze registratie vormt een goede afspiegeling van wat er gebeurt in de Nederlandse bevolking. Voor registratie middels de Peilstations wordt voor elk jaar naar nieuwe, actuele onderwerpen gezocht. Voorwaarde voor het opnemen van een nieuw onderwerp op de weekstaat is dat de registratie van belang is voor de huisartsgeneeskunde, voor het funktioneren van de huisarts of voor beleidsinstanties in de gezondheidszorg. In 1995 is gestart met twee nieuwe rubrieken: de chronische benigne pijnstoornis en lever-, pancreas- en galblaasaandoeningen. Het jaarverslag 1995 bevat gegevens over influenza(-achtige aandoeningen), het maken van een uitstrijkje van de baarmoedermond door huisartsen, de bij vrouwen en mannen uitgevoerde sterilisaties, het voorschrijven van oestrogenen door de huisarts, de suïcides en de suïcidepogingen die ter kennis komen van de huisarts, het aanvragen van mammografie, het aantal consulten bij de huisarts waarin AIDS ter sprake komt, urethritis bij de man en PID bij de vrouw. Incidenteel onderzoek is verricht naar verzoeken om toepassing van euthanasie en acute intoxicaties in de arbeidssituatie. In 1995 is opnieuw incidenteel onderzoek verricht naar eetstoornissen. Dit is ook in de jaren 1985-1989 het geval geweest.