Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2001.

Bartelds, A.I.M. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2001. Utrecht: NIVEL, 2002. 145 p.
Download de PDF
Het aantal nieuwe patiënten met diabetes mellitus is de afgelopen tien jaar met éénderde toegenomen (van 25.500 per jaar in 1990 naar 36.000 in 2001). Het gaat hierbij vooral om ouderen boven de 60 jaar. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations van het NIVEL.
Aan deze registratie dragen 45 huisartsenpraktijken bij, die op verzoek van het NIVEL een vijftiental aandoeningen en verrichtingen in hun praktijk registreren. Het gaat vaak om onderwerpen waarover deze peilstation-artsen aanvullende informatie verzamelen die meestal niet in andere registraties wordt vastgelegd.Het jaarrapport van deze CMR peilstations gaat niet in op de oorzaken van de trends die gesignaleerd worden, maar levert de basisgegevens voor verder onderzoek.
De huisarts zit als een spin in het web van de Nederlandse gezondheidszorg. Door hun poortwachterfunctie zijn huisartsen goed in staat om actuele feiten en cijfers te leveren. In de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het Nivel doen zij dat ook.
Uit de cijfers van de CMR Peilstations blijkt tevens dat Nederland in 2001 een mild griepjaar had met zo'n 180.500 griepgevallen (113 per 10.000 inwoners). In 1993 was dit nog 772.500. Kinkhoest is sinds 1998 toegenomen van 7.500 patiënten per jaar naar 19.500 in 2001 (12 per 10.000 inwoners). Gastro-enteritis laat eenzelfde ontwikkeling zien, van 93.000 in 1996 naar 156.500 in 2001 (101 per 10.000 inwoners). Het aantal suïcide(pogingen) is de afgelopen tien jaar min of meer constant gebleven en lag in 2001 op 9.500 (6 per 10.000 inwoners). Hetzelfde geldt voor gordelroos, in 2001 51.500 patiënten (32 per 10.000).
Het CMR-registratieonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In de 45 huisartsenpraktijken (met in totaal 66 huisartsen) die aan het project meewerken, houden de huisartsen wekelijks bij hoeveel nieuwe patiënten zij hebben gezien met een bepaalde aandoening. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ca. 1% van de Nederlandse bevolking, en is representatief voor geografische spreiding en verstedelijking. In 2001 werden volgende onderwerpen geturfd: influenza, diabetes, voorschrift loophulpmiddel, waterpokken, depressie, gordelroos, suïcide(poging), GGZ-verwijzing, angst voor aids, gastro-enteritis (buikgriep), prostaatlijden, urethritis bij mannen, kinkhoest, acute luchtweginfecties en het voorschrijven van neuraminidaseremmers.