Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2003.

Bartelds, A.I.M. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2003. Utrecht: NIVEL, 2004. 189 p.
Download de PDF
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het Nivel vormden in 2003 een representatieve groep van 63 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen, die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk op te nemen zijn. De gegevens worden geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970.
Elk jaar publiceert het Nivel een jaarrapport met de gegevens van de CMR Peilstations.

CMR-onderwerpen in 2003
Acute gastro-enteritis
Acute respiratoire infecties in de eerste lijn (ARI-EL studie)
Angst voor aids
Consult rookverslaving
Eetstoornissen
Euthanasie en hulp bij zelfdoding (verzoek tot toepassen)
Influenza (achtige ziektebeelden)
Kinkhoest
Milieu-gerelateerde gezondheidsklachten
Ongewenste zwangerschap
Resistentie tegen antibiotica van uropathogenen
Seksuele problematiek en seksueel geweld
Suïcide(poging)
Urethritis bij de man
Verwijzingen van en consultatie bij psychische stoornissen (GGZ)
Verzoek om neuraminidaseremmer voorschrift
Waterpokken