Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2006.

Donker, G.A. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2006. Utrecht: NIVEL, 2007. 181 p.
Download de PDF
Met welke ziektes en klachten kwam de Nederlander in 2006 bij de huisarts? De huisartsenpraktijken die deze wekelijks aan het NIVEL rapporteren voor de continue morbiditeitsregistratie, laten in 2006 een aantal opmerkelijke tendensen zien:

Zo behandelt de huisarts steeds vaker sportletsels. Sporten is gezond en kan veel ziektes voorkomen, maar heeft ook het nadeel van blessures. Mogelijk echter duidt deze tendens niet op een toename van het aantal sportletsels, maar op een verschuiving in de plaats van behandeling: van het ziekenhuis naar de huisarts. Bijvoorbeeld als gevolg van het nieuwe zorgstelsel, waarbij huisartsenzorg voor de patiënt geen extra kosten met zich meebrengt. Of van het professionaliseren van de 24-uurs zorg door de huisarts. Veel sportletsels doen zich immers ’s avonds en in het weekend voor.

Het aantal ongewenste zwangerschappen neemt weer toe na een geleidelijke daling in de drie voorgaande jaren, vooral onder jongeren onder de 25. Na een eerdere daling is ook het aantal ongewenste tienerzwangerschappen in de leeftijd tussen de 10 en 14 jaar nu weer iets gestegen. Het is onduidelijk of dit het begin is van een trend of een fluctuatie. Maar het is wel belangrijk om dit te signaleren en deze ontwikkeling goed te volgen. Hier zal nader onderzoek naar worden gedaan.

Het suïcidepercentage is lager dan ooit.

Het aantal euthanasieverzoeken neemt iets toe evenals het aantal patiënten bij wie palliatieve sedatie wordt toegepast.

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 56 Nederlandse huisartsen in 44 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.