Publicatie

Publicatie datum

Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2007.

Donker, G.A. Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2007. Utrecht: NIVEL, 2008. 178 p.
Download de PDF
De Nederlandse vrouwen sleepten meer Olympische medailles in de wacht dan de mannen. In Nederland wordt meer gesport, en vooral vrouwen gaan steeds meer sporten en krijgen meer blessures. Aanvankelijk hadden mannen ruim twee keer zoveel sportletsels, maar vrouwen zijn bezig met een inhaalslag.

Winst of schade
Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Mensen die sporten gebruiken minder gezondheidszorg en sporten leidt tot minder arbeidsverzuim en verhoogt de productiviteit. Maar sporten kent ook een schaduwzijde: de blessure, of het zogenoemde sportletsel. Raadpleegden in 2005 nog 92 op de 10.000 mensen hun huisarts voor een sportletsel, in 2007 waren dat er al 141. In 2006 zijn de kosten van een inactieve leefstijl voor de gezondheidszorg geraamd op 744 miljoen euro en de kosten van blessures op 140 miljoen euro.

Riskante sporten
In 2005 meldden huisartsen dat van de 10.000 mannen er 128 naar de huisarts gingen met een sportletsel, vergeleken met 56 (30%) vrouwen. In 2007 waren dat al 179 mannen en 103 (37%) vrouwen, zo blijkt uit de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) waarmee het NIVEL bijhoudt hoe vaak een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen voorkomen in Nederlandse huisartsenpraktijken. NIVEL-onderzoeker Gé Donker: “Veel mannen beoefenen een contactsport zoals voetbal. Daarbij gaat wel eens iets mis. De toename onder vrouwen komt waarschijnlijk doordat vooral vrouwen van middelbare leeftijd en ouder nu ook steeds meer gaan sporten. Waardoor ook onder vrouwen het aantal sportletsels zal toenemen.”

HAP
Toch lijkt volgens Donker de toename aan sportletsels in de huisartsenpraktijken niet alleen te verklaren door meer sporten. “Naast dat mensen meer gaan sporten, wordt een deel van de toename waarschijnlijk ook verklaard doordat de huisartsenzorg sinds de komst van de huisartsenposten beter georganiseerd is in de avonden en het weekeinde. Waardoor mensen goed en snel bij de huisarts terechtkunnen.”

CMR
De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 61 Nederlandse huisartsen in 45 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is representatief naar regio en naar verdeling over stad en platteland. De peilstation-huisartsen rapporteren wekelijks (waardoor trends zeer snel zichtbaar worden) of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk zijn op te nemen. De CMR-peilstations bestaan sinds 1970. De meeste registraties lopen over meerdere jaren.