Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten.

Triemstra, M., Asmoredjo, J. CQ-index Stomazorg: kwaliteit van de stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Mensen met een stoma zijn positief over de zorg. Zij beoordelen de stomazorg gemiddeld met een 8,6. De stomazorg is beter dan tien jaar geleden. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen ziekenhuizen.

Wat vinden mensen met een stoma belangrijk in de zorg die ze krijgen in een ziekenhuis? Wat zijn hun ervaringen daarmee en doet ieder ziekenhuis het even goed? Samen met de Nederlandse Stomavereniging bracht het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) de kwaliteit van de stomazorg in kaart en ontwikkelde hiervoor een Consumer Quality-index (CQI). Dit is een vragenlijst om de kwaliteit van zorg te meten vanuit het perspectief van patiënten. Onderzoek en ontwikkeling zijn gesubsidieerd door Fonds PGO. En er is ook samengewerkt met onderzoeksbureau MediQuest en een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en verzekeraars.

Voorlichting en operatie
In de vragenlijst komen de volgende thema’s aan bod: de voorbereiding op de operatie, voorlichting en keuzes omtrent de operatie, stomazorg tijdens de ziekenhuisopname, voorbereiding op de stomazorg thuis, ontslag uit het ziekenhuis en nazorg bij problemen of klachten, contact met de chirurg en uroloog, contact met de stomaverpleegkundige, continuïteit van de stomazorg, en informatie over stomamaterialen en hulpmiddelen. Bijna 1800 mensen met een stoma hebben deelgenomen aan het onderzoek en hun ervaringen met deze aspecten van de stomazorg gerapporteerd.

Van goed naar beter
Over het algemeen waren de respondenten zeer positief over de stomazorg. Deze krijgt gemiddeld een 8,6. In een peiling onder leden van de Stomavereniging tien jaar geleden, was dat nog een 7,7. Maar niet ieder ziekenhuis doet het even goed. Er zijn duidelijke verschillen in de stomazorg. Zo kan de voorlichting over stomamaterialen, over het aanbod, de mogelijkheden om te oefenen en de kosten, in verschillende ziekenhuizen nog beter. Ook de voorbereiding op de operatie en de voorlichting vooraf kunnen nog beter, zoals de plaatsbepaling van de stoma en informatie over mogelijke problemen of complicaties, evenals de voorbereiding op de stomaverzorging thuis door patiënten zelf.

Keuze-informatie
Om de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen zichtbaar te maken en keuze-informatie te bieden aan mensen die in de toekomst een stoma krijgen, gaat de Nederlandse Stomavereniging op termijn de resultaten van metingen met deze nieuwe CQ-index publiceren op de Stoma Zorgwijzer.