Publicatie

Publicatie datum

Cumulatie eigen bijdragen in de zorg.

Houkes, A., Alla, A., Templeman, C., Rijken, M. Cumulatie eigen bijdragen in de zorg. Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek, 2008. 63 p.
Download de PDF
In opdracht van NPCF en CG-Raad heeft SEO Economisch Onderzoek met medewerking van NIVEL onderzoek gedaan naar cumulatie van wettelijke eigen bijdragen in de zorg. Het onderzoek werd gesubsidieerd door Stichting Fonds PGO.
Het onderzoek geeft antwoord op de vragen:
1. Hoe heeft de hoogte van de wettelijke eigen bijdragen in Nederland totaal zich in de
afgelopen jaren ontwikkeld?
2. Hoe heeft de hoogte van de wettelijke eigen bijdragen voor voorbeeldpersonen met een
chronische ziekte of beperking zich ontwikkeld in de afgelopen jaren?
3. Op welke wijze cumuleren wettelijke eigen bijdragen en welke kwalitatieve effecten heeft dit?

De eerste onderzoeksvraag hebben we beantwoord met behulp van bronnenonderzoek. De tweede onderzoeksvraag hebben we beantwoord met behulp van een simulatiemodel. Dit simulatiemodel berekent de wettelijke eigen bijdragen in de zorg voor diverse voorbeeldpersonen. In dit model hebben we alle wettelijke eigen bijdragen Zfw, ZvW, AWBZ, WMO, WVG, BU, TBU en CER opgenomen. De voorbeeldpersonen variëren in zorgconsumptie, inkomen, leeftijd, en gezinssamenstelling. De derde onderzoeksvraag hebben we beantwoord door analyse van de wetgeving en literatuurstudie.