Publicatie

Publicatie datum

De aantrekkelijkheid van het beroep 2005: een peiling onder het Panel verpleegkundigen en Verzorgenden.

Jongh, D.M. de, Veer, A.J.E. de, Bolle, F.J.J., Kruif, J.T.C.M. de. De aantrekkelijkheid van het beroep 2005: een peiling onder het Panel verpleegkundigen en Verzorgenden. Utrecht: NIVEL, AVVV, LEVV, 2006. 108 p.
Download de PDF
Ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat zij geen of weinig waardering vanuit hun directie krijgen. De minste waardering ervaren verzorgenden in verpleeghuizen en verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en algemene ziekenhuizen. Verzorgenden in de verzorgingshuizen ervaren de meeste waardering vanuit de directie. Dit blijkt uit de monitorpeiling van het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, uitgevoerd door het NIVEL, het LEVV en de AVVV.
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn verder relatief tevreden en betrokken bij de organisatie waar zij werken. Zij noemen drie factoren die het beroep aantrekkelijker kunnen maken:
meer waardering vanuit de organisatie (directie) (66 procent)
meer bij- en nascholingsmogelijkheden (60 procent)
verlaging van de werkdruk (55 procent).
De AVVV gebruikt de uitkomsten van monitorpeilingen onder meer om naar de politiek en de landelijke koepelorganisaties aan te geven hoe het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker kan worden gemaakt.
Als gevolg van de groeiende zorgvraag, een toename van complexe zorg en de vergrijzing van personeelsbestand in de sector zorg en welzijn verwacht het LEVV vanaf 2007 nieuwe knelpunten.
Juist daarom is het van belang verpleegkundigen en verzorgenden verbonden te houden aan de zorg. Gebrek aan waardering leidt tot uitstroom. Directies spelen hierin een belangrijke rol. Ook de Verpleegkundigen/Verzorgenden Adviesraden (VAR’s) kunnen als vertegenwoordigers de dialoog aangaan. Daarbij stimuleert de AVVV de instelling van adviesraden als brugfunctie tussen directies en verpleegkundigen/verzorgenden.

Panelsamenstelling
Het Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden bestaat uit 875 leden:
125 verpleegkundigen in algemene ziekenhuizen
125 verpleegkundigen in de psychiatrie
125 verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
125 verpleegkundigen werkzaam bij thuiszorginstellingen
125 verzorgenden werkzaam in verzorgingshuizen
125 verzorgenden werkzaam bij thuiszorginstellingen
125 verzorgenden in verpleeghuizen.
Onderzoekinstituut NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) bevraagt, in samenwerking met het LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging) en de AVVV (Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden), minimaal twee keer per jaar de panelleden over hoe zij hun werk ervaren. Eenmaal per twee jaar gaat het over de aantrekkelijkheid van het beroep. De leden van het panel vormen een landelijk representatieve groep. Voor deze derde monitorpeiling zijn van de 875 vragenlijsten 701 vragenlijsten ingevuld geretourneerd, een respons van 80 procent.
Gegevensverzameling