Publicatie

Publicatie datum

De aanvullende tandzorgverzekering.

Jong, J. de, Loermans, M., Maat, M. van der. De aanvullende tandzorgverzekering. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Bijna de hele bevolking heeft een aanvullende verzekering afgesloten, vooral voor de tandarts, fysiotherapie en oefentherapie. Ongeveer driekwart van de mensen heeft een aanvullende tandzorgverzekering. In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is iedereen verplicht verzekerd voor een door de overheid vastgesteld basispakket. Daarnaast was in 2006 96% van de bevolking aanvullend verzekerd. Dit percentage is nagenoeg gelijk gebleven in 2007. Jongeren en ouderen zijn ongeveer even vaak aanvullend verzekerd. Driekwart van de mensen geeft aan aanvullend verzekerd te zijn voor de tandarts. Uit eerder onderzoek is bekend dat mensen de tandarts het liefst in het basispakket zouden hebben. Kennelijk zien ze dit als een basisbehoefte. Daarnaast zijn veel mensen aanvullend verzekerd voor fysiotherapie en oefentherapie. Tandheelkunde voor jongeren tot 18 jaar en specialistische hulp van een kaakchirurg worden door de basisverzekering vergoed. Voor volwassenen wordt een klein deel van de tandheelkundige hulp vanuit de basisverzekering vergoed. Voor het vullen van gaatjes, orthodontie, het plaatsen van een kroon of brug kan een aanvullende tandzorgverzekering worden afgesloten. In 2006 was 74% van de bevolking aanvullend verzekerd voor tandzorg. In 2007 steeg dat percentage naar 77%. Jongeren hebben vaker een aanvullende verzekering voor tandzorg dan ouderen. Opvallend is dat mensen die hun gezondheid uitstekend vinden vaker verzekerd zijn voor tandzorg dan mensen die hun gezondheid als redelijk of slecht beoordelen. De verschillen tussen groepen verzekerden kunnen te maken hebben met zelfselectie. Zo hebben jongeren wellicht vaker orthodontie nodig dan ouderen, waarvoor ze via een aanvullende tandzorgverzekering zijn verzekerd. Ouderen zullen vaker een kunstgebit hebben waardoor zij een aanvullende tandzorgverzekering minder noodzakelijk vinden. Daarnaast kunnen de acceptatievoorwaarden die zorgverzekeraars hanteren een rol spelen. Bijvoorbeeld dat mensen om geaccepteerd te worden op korte termijn geen kosten voor kronen of orthodontie verwachten.
De gegevens voor het onderzoek komen uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg waarmee het NIVEL op landelijk niveau informatie verzamelt over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg. Het panel bestaat uit ongeveer 2800 mensen. In 2006 en 2007 zijn aan een groot deel van de panelleden dezelfde vragen voorgelegd. Voor een representatief beeld is een weging toegepast op leeftijd en geslacht met gegevens van het CBS.
Gegevensverzameling