Publicatie

Publicatie datum

De beperkende maatregel fysiotherapie, oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck: werkgelegenheidsaspecten en ervaringen van consumenten: deelrapport 3.

Pijnenborg, A., Bosveld, W., Friele, R., Dekker, J. De beperkende maatregel fysiotherapie, oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck: werkgelegenheidsaspecten en ervaringen van consumenten: deelrapport 3. Amersfoort/Utrecht: Nederlands Paramedisch Instituut, NIVEL, 1998. 33 p.
Download de PDF
Sinds 1 januari 1996 is de beperkende maatregel fysiotherapie, oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck van kracht. In dit rapport wordt ingegaan op de ervaringen van consumenten met de beperkende maatregel en de invloed van deze maatregel op werkgelegenheid van beroepsbeoefenaren. Door dat zorgverzekeraars fysiotherapie en, in mindere mate, oefentherapie-Cesar en oefentherapie-Mensendieck in de aanvullende verzekering hebben opgenomen zijn de knelpunten die consumenten ervaren beperkt. Ook grote effecten op de werkgelegenheid van de drie beroepsgroepen zijn uitgebleven.