Publicatie

Publicatie datum

De effectiviteit van dieetvoorlichtingsmateriaal: de effectiviteit getoetst van twee schriftelijke voorlichtingsmethoden ter ondersteuning van het diëtistisch consult bij hypercholesterolemie.

Paas, G.R.A., Friele, R.D. De effectiviteit van dieetvoorlichtingsmateriaal: de effectiviteit getoetst van twee schriftelijke voorlichtingsmethoden ter ondersteuning van het diëtistisch consult bij hypercholesterolemie. Utrecht: NIVEL, 1993. 68 p.
Download de PDF
Door de diëtisten in Nederland worden twee typen schriftelijk voorlichtingsmateriaal gebruikt ter ondersteuning van het consult bij mensen met een verhoogd cholesterolgehalte. De ene methode geeft van een groot aantal voedingsmiddelen de nutriëntsamenstelling weer. De andere methode geeft voedingsmiddelen weer ingedeeld in een drietal categorieën. Empirische gegevens over welke methode het meest effectief is ter ondersteuning van het consult ontbraken tot nu toe. Daarom hebben de Nederlandse Hart Stichting en het Voorlichtingsbureau voor de Voeding het NIVEL gevraagd te onderzoeken welke methode het meest effectief is. Het onderzoeksdesign was een veldexperiment met twee experimentele groepen en een controle- groep. De interventie bestond uit een tweetal diëtistische consulten ondersteund met één van de twee voorlichtingsmethoden. Nagegaan is hoe de voorlichtingsmethode een verandering in de voedselconsumptie ondersteunt, het proces van de verandering ondersteunt, en of er verschil bestaat in effectiviteit voor groepen respondenten met verschillende achtergrondkenmerken. Op basis van de resultaten van dit onderzoek moet de conclusie worden getrokken dat beide voorlichtingsmethoden een verandering in de voedselconsumptie ondersteunen, maar dat de categorieënmethode op de korte termijn effectiever is dan de analysecijfermethode.