Publicatie

Publicatie datum
De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling.
Zwaanswijk, M. De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
Per 1 juli 2013 is de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van kracht. Onderdeel van deze wet is de kindcheck. Dit houdt in dat zorgverleners bij bepaalde groepen volwassen patiënten (zoals patiënten met psychische problemen of verslavingsproblemen en patiënten die te maken hebben met huiselijk geweld) moeten nagaan of zij zorg dragen voor minderjarige kinderen, en zo ja, of deze kinderen veilig zijn. Zorgverleners op huisartsenposten krijgen bij 14 op de 1000 contacten te maken met personen bij wie een kindcheck uitgevoerd zou kunnen worden. De meeste van deze personen zijn geen zogenaamde ‘veelkomers’, zij hebben maar een of enkele keren per jaar contact met de huisartsenpost voor gezondheidsproblemen die aanleiding kunnen zijn voor het uitvoeren van een kindcheck. Dat maakt het des te belangrijker voor de branche- en beroepsorganisaties om een duidelijk stappenplan te ontwikkelen waarin beschreven wordt wat zorgverleners moeten doen als zij vermoeden dat de veiligheid van een kind in gevaar is. (aut.ref.)
Gegevensverzameling