Publicatie

Publicatie datum

De logboekjes tegen het licht: bruikbaarheid van het Medisch Logboek Consumentenpanel Gezondheidszorg, 1993-1995.

Friele, R., Bakker, R.H.C., Vaessen, Y. De logboekjes tegen het licht: bruikbaarheid van het Medisch Logboek Consumentenpanel Gezondheidszorg, 1993-1995. Utrecht/Den Haag: NIVEL, Consumentenbond, 1996. 72 p.
Download de PDF
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten.
Gegevensverzameling