Publicatie

Publicatie datum

De Nationale Studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: achtergronden en methoden.

Bensing, J.M., Foets, M., Velden, J. van der, Zee, J. van der. De Nationale Studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: achtergronden en methoden. Huisarts en Wetenschap: 1991, 34(2), p. 51-61
Lees online
De 'Nationale Studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk' is een grootschalige studie die antwoord moet geven op beleidsvragen rond de positie en het functioneren van de Nederlandse huisarts tussen enerzijds zelfzorg en mantelzorg en anderzijds het overige deel van de professionele zorg. Zowel aan de aanbodzijde (de huisartspraktijk) als aan de vraagzijde (de bevolking) is veel informatie verzameld over het gebruik dat van de huisarts wordt gemaakt. Uitgangspunt voor de Studie was een aselecte, gestratificeerde, niet-proportionele steekproef van 161 huisartsen. Deze huisartsen voerden gedurende drie maanden een volledige contactregistratie van de gepresenteerde morbiditeit en de daarmee samenhangende activiteiten. Van (in beginsel) alle patienten zijn de gebruikelijke sociaal-demografische achtergrondgegevens vastgelegd, terwijl bij een beperkte steekproef van 100 patienten per huisarts aanvullende informatie is verzameld via een gezondheidsenquete. De Nationale Studie is opgezet rond een aantal deelprojecten. Daarnaast is het materiaal geschikt voor secundaire analyses. (aut. ref.)