Publicatie

Publicatie datum

De voorspellende waarde van patiëntervaringen: de relatie tussen CQI uitkomsten en IGZ maatregelen in ziekenhuizen.

Zwijnenberg, N., Friele, R., Delnoij, D. De voorspellende waarde van patiëntervaringen: de relatie tussen CQI uitkomsten en IGZ maatregelen in ziekenhuizen. Tilburg: Tranzo, 2012. 30 p.
Een interessante vraag is of patiëntervaringen een voorspeller kunnen vormen voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen. In dit onderzoek zijn patiëntervaringen gemeten met de CQ-index Ziekenhuisopname, een gestandaardiseerde vragenlijst waarin patiënten wordt gevraagd naar ervaringen met de ziekenhuisopname. Patiëntveiligheid is geoperationaliseerd door ‘zware’ maatregelen die de IGZ kan hanteren (bijv. verscherpt toezicht of een bevel) én oordelen van IGZ-instellingsrapportages van ziekenhuizen. Hoewel op een aantal thema’s uit de CQ-index een significant verschil in score aanwezig is tussen ziekenhuizen waarbij wel of geen ‘zware’ IGZ-maatregel is toegepast, of tussen ziekenhuizen met een verschillend oordeel op de IGZ-instellingsrapportage, was geen duidelijke trend zichtbaar. ‘Niet pluis’ ziekenhuizen hebben per definitie geen slechtere patiëntervaringen dan ‘pluis’ ziekenhuizen in de periode voorafgaand aan een IGZ-maatregel of IGZ-oordeel van het ziekenhuis. Patiëntervaringen kunnen daarbij wel, naast het oordeel van bijv. professionals als de IGZ, als complementaire informatie dienen om de kwaliteit van zorg en veiligheid in ziekenhuizen te beoordelen. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Stichting Miletus en de IGZ.