Publicatie

Publicatie datum

De vraag naar artsen becijferd: een prognose van de opleidingscapaciteit 2000-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Nienoord-Bure, C.D., Berg, M.M. van den. De vraag naar artsen becijferd: een prognose van de opleidingscapaciteit 2000-2010. Medisch Contact: 2001, 56(12), 446-451
Download de PDF
Voor het bepalen van de benodigde instroom in de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen zijn verschillende scenario's uitgewerkt. In het scenario waarbij alleen rekening is gehouden met demografische ontwikkelingen in het aanbod (in- en uitstroom) en vraag (vergrijzing) alsmede met het opvullen van de onvervulde vraag, zal voor de huisartsen en de tandheelkundig specialismen het aantal opleidingsplaatsen aanzienlijk moeten toenemen om in 2010 vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Wordt vervolgens ook rekening gehouden met andere factoren (sociaal-culturele ontwikkelingen, substitutie en efficiency, arbeidstijdverkorting), dan zal de instroom voor elk van de onderscheiden medische en tandheelkundige vervolgopleidingen moeten worden verhoogd.