Publicatie

Publicatie datum

Dertig jaar kwalitatief onderzoek naar gezondheid en zorg: een insiders perspectief.

Boeije, H., Staa, A. van. Dertig jaar kwalitatief onderzoek naar gezondheid en zorg: een insiders perspectief. Kwalon: 2020, 25(3), p. 8-14
Download de PDF
In dit artikel wordt eerst de omvang verkend van internationale publicaties over kwalitatief onderzoek in Nederland. Daarna worden thema’s besproken die veelvuldig onderwerp van studie zijn geweest in de afgelopen dertig jaar. Tot slot wordt een wens uitgesproken voor de toekomst van kwalitatieve methoden.