Publicatie

Publicatie datum

Deskundigheid huisarts door omstandigheiden beperkt: antidepressiva en benzodiazepinen bij niet-volwassenen in de huisartspraktijk.

Volkers, A., Dijk, L. van. Deskundigheid huisarts door omstandigheiden beperkt: antidepressiva en benzodiazepinen bij niet-volwassenen in de huisartspraktijk. Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform: 2006, 141(22), 767-769
Het voorschrijven van antidepressiva en benzodiazepinen aan kinderen en jongeren is eigenlijk geen taak van de huisarts, maar van de kinderpsychiater. Toch doen huisartsen dit wel eens. Het NIVEL onderzocht welke van deze middelen huisartsen voorschrijven en voor welke indicaties zij dat doen. Uit de resultaten blijkt dat Nederlandse huisartsen terughoudend zijn met het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen en jongeren. Per huisartspraktijk ontvangen jaarlijks 2 patiënten onder de 18 jaar een recept voor antidepressiva, tegenover 3 voor benzodiazepinen. Kinderen onder de zes jaar krijgen nooit een antidepressivum voorgeschreven, maar wel eens benzodiazepines. Echter, deze kinderen krijgen benzodiazepinen niet als psychofarmaca, maar als middelen bij epilepsie en convulsies bij koorts.
Een deel van de recepten die kinderen en jongeren krijgen, is voor indicaties waarvoor de middelen niet bij deze leeftijdsgroep zijn geregistreerd. Het gaat hier om het zogenaamde unlicensed voorschrijven. Is hier nu meteen sprake van onveilig voorschrijven? Dit hoeft zeker niet zo te zijn. Vanuit het oogpunt van medicatieveiligheid is het echter wel belangrijk dat de huisarts kinderen en jongeren aan wie hij antidepressiva en benzodiazepinen voorschrijft, deskundig begeleidt en dat hij of zij de gevolgen van medicijngebruik goed in de gaten houdt. Gezien de kleine aantallen patiënten per jaar is het voor de huisarts lastig deze deskundigheid te ontwikkelen. Er zijn enkele aandachtspunten voor beleid in de huisartspraktijk: deskundigheidsbevordering waar nodig, een duidelijke overlegstructuur tussen kinderpsychiater en huisarts, en goed toegankelijke, betrouwbare en up-to-date informatie voor de huisarts over psychofarmaca bij kinderen
Gegevensverzameling