Publicatie

Publicatie datum

Determinanten van het delegeren van (medisch-technische) taken aan de praktijkassistente.

Nijland, A., Groenier, K., Meyboom-de Jong, B., Haan, J. de, Velden, J. van der. Determinanten van het delegeren van (medisch-technische) taken aan de praktijkassistente. Huisarts en Wetenschap: 1991, 34(11), p. 484-487
Lees online
Op basis van gegevens uit de Nationale Studie is een 'delegatie-index'