Publicatie

Publicatie datum

Diabetes en werk: klaar voor de toekomst?

Dijk, L. van, Boheemen, C. van. Diabetes en werk: klaar voor de toekomst? EADV Magazine: 2012, 27(2), p. 36-38.
De arbeidsmarktdeelname van mensen met diabetes mellitus is lager in vergelijking met de algemene bevolking. Bovendien krijgen steeds meer mensen diabetes op een leeftijd dat zij nog betaald werken. Tegelijkertijd zijn de uitdagingen waar de arbeidsmarkt voor staat groot: een oplopend tekort aan personeel in een aantal sectoren (zeker op de langere termijn), langer doorwerken en vergrijzing. Het lijkt daarom tijd om te komen tot optimaal beleid voor diabetes op het werk. Werkgevers spelen een belangrijke rol als het gaat om alle facetten van betaald werk. zij kunnen werknemers met diabetes ondersteunen om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. (aut.ref.)