Publicatie

Publicatie datum

Diabetes zelf in de hand: ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers

Netjes, J.E., Cardol, M. Diabetes zelf in de hand: ontwikkeling en eerste evaluatie van een educatieve website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders en mantelzorgers NTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen: 2015, 41(1), p. 40-46.
Download de PDF
Eerder onderzoek laat zien dat er bij mensen met verstandelijke beperkingen en diabetes, hun begeleiders en mantelzorgers behoefte bestaat aan voorlichtingsmateriaal over leven met diabetes, toegesneden op hun situatie. Daarom ontwikkelden vijf organisaties gezamenlijk een website voor deze drie doelgroepen. In dit artikel laten we zien hoe de website tot stand kwam en beschrijven we het resultaat van een kleine evaluatie. De deelnemers van de bijeenkomsten in het ontwikkeltraject van de website en de twaalf potentiële gebruikers die meededen aan het evaluatieonderzoek waren positief over de website en gaven aan de website te zullen gebruiken. Vooral de ervaringsverhalen en interactieve kennistesten werden interessant gevonden. Er blijft ruimte voor verbetering, zoals een plaats op de website waar mensen hun eigen ervaringen en tips kunnen delen. Geconcludeerd wordt dat deze educatieve website voor mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, hun begeleiders en familieleden voldoet aan een behoefte maar dat uitbreiding van de website met een forum of chatfunctie wenselijk is. Ook het effect van de website op het daadwerkelijke zelfmanagement en de ondersteuning moet nog worden onderzocht.
Gegevensverzameling