Publicatie

Publicatie datum

Dikke darmkanker.

Kooij, D.G., Limburg, L.C.M., Rijken, P.M. Dikke darmkanker. In: C.A. Baan, J.B.F. Hutten, P.M. Rijken. Afstemming in de zorg: een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening. Bilthoven: Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2003. 301-332
De aandacht voor preventie van dikke darmkanker is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Onderzocht wordt of en op welke wijze landelijk bevolkingsonderzoek gericht op vroegtijdige opsporing mogelijk is. Medisch specialisten, zoals de internist/gastro-enteroloog, chirurg en radiotherapeut, spelen een cruciale rol in de behandeling. De rol van de huisarts is gelegen in het vroegtijdig herkennen van mogelijke symptomen, verwijzen voor verdere diagnostiek, psychosociale begeleiding en nazorg en eventueel ook de palliatieve zorg in de thuissituatie. Er zijn drie landelijke richtlijnen over
behandeling en follow-up, die door medisch specialisten zijn ontwikkeld. In de enquête zijn 10 regionale afstemmingsafspraken over CRC gevonden; in de literatuur werden alleen afstemmingsafspraken over de zorg aan kankerpatiënten in het algemeen getraceerd. De meeste afstemmingsafspraken worden vanuit de ziekenhuizen geïnitieerd en hebben relatief vaak betrekking op de continuïteit van de zorg (afstemming zorg in het ziekenhuis en in de thuissituatie) en adequaat gebruik van thuiszorgtechnologie. Hierbij is, naast de specialist of de gespecialiseerd
verpleegkundige vanuit het ziekenhuis, vaak de thuiszorg betrokken. Er is weinig bekend over de ervaringen van patiënten met lokale en regionale afstemmingsafspraken; de zorgverleners rapporteren over het algemeen positieve effecten van het werken met de afspraken in de praktijk.