Publicatie

Publicatie datum

Disability Studies en participatie: een pleidooi voor diversiteit.

Cardol, M. Disability Studies en participatie: een pleidooi voor diversiteit. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, 2013.
Het lectoraat ‘Disability Studies; Diversiteit in Participatie’ is ingebed in het onderzoeksprogramma van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Het doel van het lectoraat is een bijdrage te leveren aan de participatie van mensen met beperkingen in verschillende levensdomeinen.
Het programma van Kenniscentrum Zorginnovatie kent drie met elkaar samenhangende onderzoekslijnen: Zelfmanagement en Participatie, Samenhang in Zorg en Evidencebased Care. Dwars door alle onderzoekslijnen heen speelt het onderzoeksthema ‘Zorginnovatie met technologie’. Het kenniscentrum heeft een stevige inhoudelijke verbinding met opleidingen aan het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam, maar werkt ook samen met andere instituten van de hogeschool.
De visie op participatie die in deze openbare les staat beschreven, is gebaseerd op mijn ervaringen als ergotherapeut in de revalidatie, op de onderzoeken die ik heb gedaan naar de participatie van mensen met beperkingen, en op de activiteiten die ik – met collega’s, docenten en studenten – het afgelopen jaar heb uitgevoerd in het kader van het lectoraat.
In deze openbare les staan allerlei citaten over participatie. Zij zijn de onderschildering van de tekst. Een deel van de citaten komt uit het onderzoek dat ik de afgelopen jaren heb gedaan naar dit onderwerp. Aanvullend vroeg ik een aantal mensen die me dierbaar zijn, en mensen met wie ik samenwerk of zij mij wilden vertellen over de betekenis van participatie in hun persoonlijk leven. Hun citaten staan op de linkerbladzijden in cursief weergegeven. Deze meerstemmigheid over het onderwerp vind ik belangrijk. Zo wordt het abstracte begrip participatie vertaald naar een diversiteit van betekenissen in persoonlijke levens.
Deze openbare les is een pleidooi voor diversiteit in participatie. Het wordt tijd dat we genuanceerder over participatie gaan denken. Het maatschappelijk belang van anders kijken naar participatie is groot, wil werkelijk iedereen de kans krijgen om mee te tellen in de samenleving. Ik zal laten zien dat het perspectief van Disability Studies het mogelijk maakt om het onderwerp met nieuwe ogen te beschouwen. Dit moet leiden tot kansen voor participatie en het creëren van ruimte voor alternatieven buiten de bekende paden. Hiermee hoop ik vanuit Hogeschool Rotterdam een bijdrage te leveren aan de diversiteit in participatie en aan de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. ( aut. ref.)