Publicatie

Publicatie datum

Doorgaan met het EVS: gebruikers oordelen positief.

Bakker, D.H. de, Dijk, L. van, Wolters, I. Doorgaan met het EVS: gebruikers oordelen positief. Medisch Contact: 2001, 56(21), 833-836
Lees online
In een artikel van de Universiteit Twente werd onlangs een tamelijk negatief beeld geschetst van de implementatie van het EVS. Dit beeld stemt niet overeen met de werkelijkheid. Uit een door het Nivel uitgevoerde landelijke enquête onder een aselecte steekproef uit de Nederlandse huisartsenpraktijken blijkt dat de praktijken die over het EVS beschikken, dat in driekwart van de gevallen ook gebruiken. Vanaf het moment dat ze het EVS in hun computer hebben, gaan de huisartsen meer voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van het EVS zoals het coderen van de diagnose.
De bruikbaarheid van het EVS in de praktijk, de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen en de gebruiksvriendelijkheid worden positief gewaardeerd. Geadviseerd wordt daarom vooral door te gaan met het opdoen van ervaringen met het EVS in de bestaande Huisarts Informatie Systemen en die ervaringen te gebruiken bij het aanbrengen van verbeteringen in het EVS en de HIS’en.
Gegevensverzameling