Publicatie

Publicatie datum

Drie kernthema’s uit de evaluatie van de Wkkgz.

Legemaate, J., Wijne, R.P., Knap, L.J., Friele, R.D. Drie kernthema’s uit de evaluatie van de Wkkgz. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 2021, 45(5), p. 455-466.
Lees online
In 2020 is voor de eerste keer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geëvalueerd. In dit artikel doen we verslag van de belangrijkste uitkomsten van deze evaluatie.

We besteden aandacht aan de context van de Wkkgz en aan de hoofdconclusies van het onderzoek. Vervolgens zoomen we in op drie onderwerpen die in het evaluatieonderzoek met name in het oog sprongen: de relatie tussen de Wkkgz en nieuwe ontwikkelingen in de zorg, de wettelijke regeling van de meldplichten en ervaringen met betrekking de geschilleninstanties.
In de evaluatie kwamen uiteraard ook veel andere thema’s aan de orde. Daarvoor verwijzen we naar het onderzoeksrapport Evaluatie Wkkgz.
We sluiten af met een korte slotbeschouwing.