Publicatie

Publicatie datum

Durante partu naar het geboortecentrum: een secundaire analyse van het geboortecentrumonderzoek.

Hermus, M., Wiegers, T., Lith, J. van, Pal-de Bruin, K.M. van der. Durante partu naar het geboortecentrum: een secundaire analyse van het geboortecentrumonderzoek. Tijdschrift voor Verloskundigen: 2018, 43(1), 44-48
Download de PDF
Ruim 30% van de vrouwen die in een geboortecentrum willen bevallen, komt daar uiteindelijk niet terecht. Dat concludeert Marieke Hermus in haar onderzoek. De vrouwen die er wel komen worden minder snel verwezen naar de tweede lijn wanneer zij eerst thuis getoucheerd worden. (aut. ref.)