Publicatie

Publicatie datum

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T.

Heesbeen, I., Beek, S. van, Vissers, A. Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2009, 19(6), p. 10-14.
Download de PDF
Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg is inmiddels een begrip in de sector VV&T. Uitgangspunt van Verantwoorde zorg is dat de zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. De helft van de indicatoren in het Kwaliteitskader is gebaseerd op ervaringen van de cliënt, de andere helft brengt zorginhoudelijke risico's in kaart. In de zomer van 2009 zijn de zorginhoudelijke indicatoren geëvalueerd door MediQuest, in opdracht van de Stuurgroep Verantwoorde Zorg. In vier focusgroepen is nagegaan of de indicatoren kwaliteit van zorg meten, of de indicatoren helder zijn geformuleerd en of de in- en uitsluitingcriteria helder zijn omschreven. Uit de evaluatie komt naar voren dat de zorginhoudelijke indicatorenset van het Kwaliteitskader als geheel door de experts relevant en haalbaar wordt gevonden. Wel geven de experts aan behoefte te hebben aan meer uitleg en verduidelijking van de indicatoren. Met name voor de thuiszorg vinden de experts een aantal uitkomstindicatoren minder geschikt voor externe verantwoording. Hier zouden wellicht procesindicatoren kunnen worden toegevoegd aan het Kwaliteitskader. In december 2009 stelt de Stuurgroep Verantwoordezorg VV&T vast welke wijzigingen in de indicatoren worden doorgevoerd. (aut. ref.)