Publicatie

Publicatie datum

Een nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsprktijk: praktijkprofielen.

Velden, J. van der, Bakker, D.H. de, Gravenstein, J., Abrahamse, H., Foets, M. Een nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsprktijk: praktijkprofielen. Utrecht: NIVEL, 1992.
Download de PDF