Publicatie

Publicatie datum

Eerste ervaringen met het PreventieConsult Cardiometabool risico: bereik en aantal opgespoorde aandoeningen.

Meer, V. van der, Nielen, M.M.J., Schellevis, F.G., Assendelft, W.J.J. Eerste ervaringen met het PreventieConsult Cardiometabool risico: bereik en aantal opgespoorde aandoeningen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2011, 89(3) 82. Abstract. 9e Nederlands Congres Volksgezondheid 2011: 'Samen Investeren in Gezondheid'. 6-7 april 2011, Amsterdam.
Download de PDF
Achtergrond en doelstelling: Naar verwachting zal het aantal personen met hartvaatziekten, diabetes en nierziekten de komende jaren aanzienlijk toenemen, mede ten gevolge van eïnvloedbare leefstijlfactoren als roken, bewegingsarmoede en overgewicht. Het PreventieConsult Cardiometabool risico (CMR) is een methode voor eerstelijns zorgverleners om mensen met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen op te sporen en te begeleiden en behandelen. Deze pilot implementatie geeft zicht op het bereik van het PreventieConsult CMR en het aantal nieuw opgespoorde aandoeningen. Methode: Zestien huisartsenpraktijken hebben deelgenomen aan de pilot implementatie PreventieConsult CMR. Patiënten tussen de 45 en 70 jaar werd gevraagd om een online cardiometabole risicoscore in te vullen. In de helft van de praktijken werden patie¨nten actief uitgenodigd met een persoonlijke brief en in de andere helft passief via folders en een poster in de wachtkamer. Deelnemers met een verhoogde risicoscore werd geadviseerd een afspraak te maken voor een Praktijkconsult. Resultaten: De respons op de uitnodigingsbrief en de poster en folders was respectievelijk 33% en 1%. In totaal hebben 617 personen de Risicoschatting uitgevoerd, waarvan 392 personen (64%) een verhoogde risicoscore hadden. Dit resulteerde uiteindelijk in 142 patie¨nten op de Praktijkconsulten. Bij 28 patiënten (20%) werden één of meer cardiometabole aandoeningen opgespoord. Conclusies en aanbevelingen: Bijna tweederde van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR heeft een verhoogde risicoscore die nadere evaluatie nodig heeft. Wanneer personen met een verhoogde risicoscore bij de huisarts komen, blijkt één op de vijf personen een cardiometabole aandoening te hebben. Het verdient aanbeveling om deelnemers met een verhoogde score bij de online Risicoschatting te motiveren op het Praktijkconsult te komen ter completering van het risicoprofiel. Zo kan het PreventieConsult CMR een waardevol instrument worden bij de opsporing en begeleiding van een grote groep mensen met een verhoogd risico op hartvaatziekten, diabetes of nierziekten. (aut. ref.)