Publicatie

Publicatie datum

Eindverslag pilotfase cursus "Weten, wensen, werken".

Jansen, D., Rijken, M. Eindverslag pilotfase cursus "Weten, wensen, werken". www.nivel.nl: NIVEL, 2008. 61 p.
Download de PDF
Dit verslag beschrijft de pilotstudie die is uitgevoerd bij de cursus ‘Weten, wensen, werken’, een groepscursus gericht op het ondersteunen van mensen met een chronische nierziekte bij het actief blijven in hun werk en vrije tijd.
Doel van deze evaluatiestudie is nagaan of de cursus zijn doel – het bevorderen van behoud c.q. toename van het verrichten van (betaald) werk en andere activiteiten en vergroting van de ervaren autonomie (grip krijgen en houden op het eigen leven) – bereikt.